Liiton tuki paikallisosastoille

PNN jakaa toimintatukea paikallisosastoille kerran vuodessa. Tältä sivulta löydät tietoa hakuprosessista.
PÄIVITÄMME TIEDOT VUODEN 2017 HAUN OSALTA MYÖHEMMIN. Keväällä paikallisosastot voivat hakea Pohjola-Nordenin projektitukea.

Milloin voi hakea?
Syyskauden 2016 tapahtumia ja aktiviteetteja koskevien hakemusten hakuaika on käynnissä ja päättyy 1.9.2016. Paikallisosasotuki koostuu vuonna 2016 neljästä eri kategoriasta, ja kategoriaan 1 liittyvät hakemukset otetaan vastaan jälkikäteen. Kategorioiden 2,3 ja 4 tapahtumien ajankohdan tulee olla 1.9.2016 jälkeen.

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?
Toimintatukea voi vuonna 2016 hakea neljän eri kategorian mukaan. Liiton kolmivuotisen strategian mukaan panostamme paikalliseen johtajuuteen ja paikallisen kapasiteetin kehittämiseen vuoden 2016 aikana.

Kategoria 1 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät kokoustiloihin ja paikallisiin informaatiotarpeisiin.

Kategoria 2 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät hallinnon koulutuksiin, budjetointiin, sääntömääräisten asioiden käsittelyyn ja muuhun, joka kehittää paikallisosaston kapasiteettia. Koulutukseen tulee osallistua vähintään yksi PNN:n paikallisosasto ja vähintään yksi PNN:n jäsenjärjestö tapahtuman kouluttajana.

Kategoria 3 on tarkoitettu koko liiton yhteiseen kampanjapäivään. Kampanjapäivän yhteistyökumppanit neuvotellaan osittain liittotasolla ja niitä sovelletaan paikallisesti. Paikallisosasto voi myös tehdä yhteistyötä muiden kampanjapäivän aiheisiin sopivien tahojen kanssa.

Kategoria 4 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät paikallisiin projekteihin tai yhteistyöprojekteihin muiden paikallisosastojen kanssa. Tukea myönnetään matkoihin, seminaareihin, luentoihin, teemailtoihin, näyttelyihin, konsertteihin, paneelikeskusteluihin, opintovierailuihin, järjestöjen vuosijuhliin, opintopiireihin jne. Näiden tapahtumien teema saa mielellään liittyä Pohjoismaihin, lähialueisiin, Itämereen tai pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tukea myönnetään mielellään pohjoismaisten kielten kursseihin.

Yksityiskohtainen kuvaus korvattavista kuluista on mahdollista saada pääsihteeri Lena Höglundilta, lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi. Sama paikallisosasto voi hakea tukea useista eri kategorioista.

Mihin ei voi hakea tukea?
Tukea ei voi hakea projekteihin, joilla ei ole selkeää yhteyttä Pohjoismaihin, esim. kirjailijatapaamiset suomenruotsalaisten kirjailijoiden kanssa, jotka kertovat omasta tuotannostaan tai Svenska dagen -juhlat (Ruotsalaisuuden päivää ei vietetä muissa Pohjoismaissa). Toimintatukea ei myöskään myönnetä yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin ja vastaaviin tapahtumiin.

Kuinka paljon tukea voi saada?
Ehdottomia ala- ja ylärajoja ei ole. Tukien jako perustuu hakemusten määrään ja laatuun hakutilanteessa. Eri kategorioiden kokonaissummat vaihtelevat ja isoin osa tuesta jaetaan kategorioihin 2 ja 4.

Millainen on hyvä projekti?
Hyvä projekti on vahvasti kytköksissä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton perustoimintaan, eli tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisuutta Suomessa ja tuoda yhteen nuoria eri puolilta Pohjolaa. Arvostamme erityisesti yhteistyötä paikallisosastojen ja liiton jäsenjärjestöjen kesken, kuin myös kapasiteettia lisääviä aktiviteetteja paikallistasolla.

Miten tukea haetaan?
Toimintatukea haetaan täyttämällä oheinen hakulomake. Hakemukseen liitetään kuvaus projektin tarkoituksesta ja budjetti. Jos tukea haetaan useasta eri kategoriasta, tulee kuvaus ja budjetti tehdä jokaisesta projektista erikseen.

Projektikuvauksesta tulee selvitä projektin tavoite, ajankohta, mahdolliset yhteistyökumppanit sekä projektin vastuuhenkilö(t). Kun kyseessä on esim. seminaari tai matka, liitetään hakemukseen myös alustava ohjelma. Budjetin tarkoitus on vahvistaa projektin realistisuus. Budjetista tulee tulla ilmi kuinka suuri osa masetaan omista rahoista ja kuinka paljon tukea tulee muilta tahoilta. Kaikki kulut tulee selvittää. Nuorisoliitto kannustaa projekteihin, joissa osa rahoituksesta tuee muualta.

Hakemus allekirjoitetaan ja lähetetään määräaikaan mennessä Nuorisoliiton pääsihteerille joko postitse tai sähköpostitse.

Päätös toimintatuesta ja myönnettyjen tukien maksaminen 
Nuorisoliiton hallitus päättää tukien myöntämisestä hakuajan päätyttyä 2-3.9.2016, minkä jälkeen päätös ilmoitetaan hakijoille. Tämän jälkeen voi hakea myönnettyjen tukien maksua maksatuspyyntölomakkeella. Maksua voi hakea milloin tahansa sen jälkeen kuin päätös myönnetystä toimintatuesta on tehty. Maksulomakkeen voi lähettää joko postitse tai sähköpostise PNN:n pääsihteerille.

Raportointi projektista liitolle 
Paikallisosastot toimittavat kirjallisen raportin projektin tai tapahtuman toteutuksesta viimeistään kolme (3) kuukautta sen toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.2.2017. Raportissa tulee olla vapaamuotoinen kuvaus projektin toteutumisesta ja ilmoitus toteutuneista kuluista. Raportti lähetetään postitse tai sähköpostitse pääsihteerille.

HUOM! Muutoksia projektissa 
Jos projektiin, johon on jo myönnetty tukea tulee merkittäviä muutoksia (esim. pienempi osallistujamäärä, matkakohde muuttuu) täytyy paikallisosaston viipymättä ilmoittaa näistä muutoksista pääsihteerille.
Mikäli paikallisosastollanne on kysymyksiä liiton toimintatukeen liittyen, ottakaa yhteyttä pääsihteeriin (pnnpaasihteeri(at)pohjola-norden.fi)

Kommentoi ›

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *